GermánštinaObvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se uskutečnilo pro mladší žáky 5.2.2020 na ZŠ RVJ K Milíčovu Praze 4. Gratulujeme žákyni našeho gymnázia Marii Palatkové ze 4.C za  2. místo v této soutěži. Pro starší žáky obvodní kolo soutěže proběhlo 10.2.2020 na Gymnáziu E.Krásnohorské v Praze 4. Z našeho gymnázia obsadil Vojtěch Vacek z 5.J  4.místo a Albert Palatka z 6.H  7. místo. Oběma soutěžícím gratulujeme. Obdivuhodný je výkon Vojty Vacka, který obsadil 4. místo v konkurenci žáků o dva roky starších.

J. Synáčková