GO
fotoGO
Studenti naší školy, Vít S. Kopczyk a Filip Růžička ze třídy 4P, reprezentovali naši školu 5. června 2024 na přehlídce studentské činnosti StreTech, konané na Fakultě strojní ČVUT.
Přehlídky se zúčastnilo více než šedesát škol, které představily téměř dvě stovky vystavených exponátů. Organizátoři přehlídky velmi ocenili účast i našeho gymnázia, neboť naprostou většinou se účastnily střední školy průmyslové a odborné. 
StreTech2024
Co se dalo vidět? Od modelu jedomístného automobilu tu bylo všechno možné - přes vlastoručně vyrobenou elektrickou kytaru, různé typy robotů, až po zkoumání bakterií. 
Vítek i Filip, kteří byli nejmladšími účastníky, se svými výrobky budily zájem a pozornost. Vítek vystavoval a předváděl, co vše umí Teslův transformátor a Van de Graaffův generátor, a Filip předváděl činnost turbíny i různé komponenty do motoru a turbíny, které sám navrhl a vytiskl na 3D tiskárně.
 
Stre Tech 2024
Přehlídky se naše škola zúčastnila poprvé, ale doufejme, že to znovu zopakujeme. Tato skvělá akce je příležitostí nejen k předvedení vlastní práce, ale i k načerpání inspirace, setkání s odborníky i kolegy z jiných škol a zakoušení tvůrčí atmosféry.
L. Vinklerová

Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/AqMmjF6X9x94JEhh8