GO
fotoGO

Debatní sezóna 2023/2024 byla letos netradičně zakončena vyhlašováním výsledků našich celoročních snah v Poslanecké sněmovně. Tento ročník se nesl ve znamení dvou tezí, jež jsme buď obhajovali, nebo vyvraceli, a to „Nárůst zakázkové ekonomiky přináší více škody než užitku./The rise of the gig economy brings more harm than good.” a „Západní demokracie by měly omezit vliv Číny ve světě/Western democracies should limit the global influence of China” (V rámci debat na druhou zmíněnou tezi musely týmy představit, jakým způsobem by tak měly západní demokracie učinit).

Náš tým uspěl v soutěži Debatní pohár a Debatní superpohár (kombinace debat v českém i anglickém jazyce), kde jsme obsadili první místa. Před oficiálním oznámením pořadí týmů i jednotlivých řečníků v soutěžích pořádaných Asociací debatních klubů se ještě konal závěrečný Otevřený turnaj, z něhož jsme si odnesli diplom za druhé místo.

A aby toho debatování nebylo málo, v sobotu 4. května navštívili čtyři naši členové finálový turnaj Debatiády (debatní soutěže pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), kde působili jako rozhodčí. 

Natálie Rulfová, 5. U

 

2024 Debatni klub