Žádost o vydání nového rozhodnutí 

POZOR, tato zpráva je pouze pro uchazeče, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, ale vzhledem k cílové kapacitě školy nebyli přijati.

Uchazeč, který nebyl na základě rozhodnutí ředitele školy přijat ke vzdělávání, může podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., podat u příspěvkové organizace žádost o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Formulář této žádosti je zde:

 zadostonoverozhodnuti.pdf