Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 1. 3. 2020 (respektive do pondělí 2. 3. 2020) řediteli školy (doporučeně poštou nebo osobně na sekretariátu školy na adrese Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 v úředních hodinách:

pondělí až pátek v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 hodin (každý pátek do 15:00 hodin),

v době jarních prázdnin (17.2. – 21.2.2020) od 8:00 do 12:00 hodin.