GO
fotoGO

KPGO

Klub příznivců Gymnázia Opatov, z.s.

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5425,

sídlo: Konstantinova 1500/50, 149 00 Praha 4, Chodov,

IČ: 496 26 604 

účet č. 2802471444 / 2010 Fio banka, a.s.

QR