GO
fotoGO

Ve dnech 10.2. - 13.2.2015 byla na naší škole provedena inspekční činnost ve smyslu § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ve dnech 10.2. - 13.2.2015 byla na naší škole provedena inspekční činnost ve smyslu § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naše škola dosáhla výborného hodnocení!

Předmětem inspekční činnosti bylo:

 1. hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů
 2. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků podle školního vzdělávacího programu
 3. zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu
 4. hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona

Hodnocení podmínek k·realizaci vzdělávacích programů

Řízení školy                                                              nadstandardní úroveň

Personální podmínky                                                 nadstandardní úroveň

Finanční a materiální předpoklady                              nadstandardní úroveň

Ve všech částech této činnosti byla škola hodnocena jako nadstandardní.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Výuka v·anglickém jazyce                                         nadstandardní úroveň

Výuka ostatních předmětů                                         požadovaná úroveň

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Výsledky vzdělávání                                                  nadstandardní úroveň

Bezpečné prostředí                                                    nadstandardní úroveň

Poradenské systémy                                                 nadstandardní úroveň

Ve všech částech této činnosti byla škola hodnocena jako nadstandardní.

Závěr

Silné stránky školy:

 • systematické řízení školy
 • plně kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor
 • nadstandardní výuka anglického jazyka
 • příznivé klima ve výchovně vzdělávacím procesu
 • vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich efektivní využívání ve vzdělávacím procesu
 • vysoká úspěšnost žáků v průběhu vzdělávání, u maturitní zkoušky a ve vědomostních soutěžích
 • podpora všestranného rozvoje žáků

Od posledního inspekčního hodnocení si škola udržuje vysoký standard poskytovaného vzdělávání. Zlepšily se podmínky pro vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků jsou na NADSTANDARDNÍ ÚROVNI.

Celé znění inspekční zprávy naleznete na:

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=470