MŠMTZákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, dnes vyšel ve Sbírce zákonů (k dispozici zde).


pdf zakonc135-2020.pdf

doc zakonc135-2020.docx


Do škol byla zaslána metodika včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky:

  1. Průvodní dopis ministra školství
  2. Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání
  3. Schéma přijímací zkoušky
  4. Schéma maturitní zkoušky
  5. Schéma závěrečné zkoušky