18. září vyjely 2 autobusy se 74 žáky ze tříd P, Q a V směrem na Poříčí. K dispozici nám byl areál Výcvikového centra Univerzity Karlovy, nacházející se na poloostrově mezi řekou Otavou a jejím slepým ramenem.

 

První dny jsme si prošli různými „zaměstnáními" jako: fotbal, nohejbal, volejbal, chytejbal, tenis, ping-pong, softbal, brennbal, florbal, pétanque nebo frisbee. Hráli jsme i různé netradiční hry, např. indiánskou hru, jejímž principem bylo dostat pomocí holí dva pytlíčky s pískem, svázané krátkým provázkem, na soupeřovu trojnožku. Indiáni prý mohli těmito holemi mlátit do soupeřů dle libosti, my jsme ale bohužel hráli poněkud bezkontaktnější variantu, a holí se mohlo mlátit pouze do soupeřových holí. Také jsme absolvovali zajímavý výcvik na lodích, při kterém se dokonce podařilo několika lidem vykoupat v řece Otavě. Všichni žáci si vyzkoušeli i orientační běh. Vypravili jsme se ve 4 běžeckých a 5 pěších skupinách na sedmi kilometrovou trasu po blízkém okolí zakončenou broděním divoké Otavy. Nakonec jsme si prošli i horolezeckým výcvikem, probíhajícím na nedaleké skále.

V druhé polovině týdne probíhaly v některých z těchto sportů mezitřídní turnaje. I když se třídy P a V snažili (P vyhrálo závody na lodích nebo frisbee a V například florbal nebo volejbal), nejvíce vítězství získalo Qéčko, a stalo se tak nejsportovnější třídou ze 6. ročníků. Rozdány byly i individuální ceny, například Standa dostal shnilou hrušku za nejlepší námořnický uzel. Tím, že nedokázal rozvázat uzel na vlastní vestě, prohrál třídě Q závody na lodích.

Vesměs jsme si všichni sportovní kurz užili. Podpořil jak stmelení tříd jako celků, tak mezi třídních vztahů.

Přejeme třídám R, S a X, aby se jim sporťák vydařil alespoň stejně dobře jako nám!

Antonín Forst


 

FOTOGRAFIE:

https://hmc1.rajce.idnes.cz/sportovni_kurs_PQV_2017

https://photos.app.goo.gl/WjfVvXdIrRHY111p1