Pátek 11. 10. 2019Adapt - TUZ

Ráno jsme uklidili pokoje, sbalili poslední věci a po snídani přijela policie.

Pro nás.

Aby nám předvedli práci policejního technika a policejního psovoda.

Plánovaný odjezd ve 12:00.

Čtvrtek 10. 10. 2019Adapt - TUZ

Podle počasí jsme využívali spíše vnitřní prostory. Hráli jsme různé hry a připravovali aktivity pro ostatní.

Odpoledne se udělalo hezky a my se vydali proti proudu Otavy do Horažďovic. Dostali jsme pracovní listy s různými úkoly. Vrátili jsme se pohodově před večeří.

Závěrečný večer máme táborák s opékáním buřtů.

 

Středa 9. 10. 2019Adapt - TUZ

Dopoledne jsme byli částečně venku, kde jsme se věnovali zejména aktivitám zaměřeným na důvěru. Část dopoledne jsme uvnitř sestavovali pravidla třídy. Zkoušeli jsme dát dohromady takové chování, při kterém by nám ve třídě bylo dobře. Po obědě jsme se rozloučili s teamem J&J, který se nám tak intenzivně věnoval.

Odpoledne jsme vyrazili na krátkou vycházku nejprve lesíkem, pak po louce a nakonec do Coopu ve Střelských Hošticích. Při zpáteční cestě jsme trochu zmokli. Sušení, hry, večeře a večer poslední třídní aktivity.

 

Úterý 8. 10. 2019Adaptak TUZ

Dnešek je věnován aktivitám posilujícím spolupráci, vzájemnou důvěru a toleranci. Střídáme menší skupinky s celotřídními a dokonce i prolínáme třídy Téčko s Účkem. Dokud nám to počasí dovolí, jsme venku, také využíváme krásné vnitřní prostory areálu. Večer budeme prezentovat připravené skupinové práce.

 

Pondělí 7. 10. 2019Adapt - kroužek

Děti jsme šťastně dovezli, jsme ubytovaní a po obědě.
Seznámili jsme děti se základními bezpečnostními a provozními pokyny, se sportovními možnostmi v době osobního volna.
Nyní nás čekají seznamovací aktivity pod vedením agentury J&J. Máme štěstí na počasí, je nádherně.

 


Fotky:

https://photos.app.goo.gl/peij9rQSVuMpm9Qb7