Seznam doporučené literatury k profilové části maturity Aj je sestaven  z publikací, které se nacházejí ve školní knihovně Aj.

Literární díla jsou přehledně rozdělena do 4 maturitních okruhů a 7 dostupných úrovní.

K maturitě:

seznam doporučené literatury k maturitě z Aj dostupné ve školní knihovně Aj najdete v přiloženém souboru [PDF - 322 kB] Engl_liter_matur

Ilona Strečková