V důsledku počítačového zpracování plateb je nutné, aby všichni žáci platili stravné z bankovních účtů.

První platba:

stravné na září se počítá: 23 obědů  na měsíc, násobeno částkou (30,-, 32,- 34,- Kč) dle věku dítěte, platba má proběhnout poslední týden měsíce srpna – aby první den školního  roku bylo stravné na účtu žáka.

Platí se na účet u KB. ( bod a.))

 

Platby na další měsíce:

Stravné musí být zaplaceno vždy do posledního dne v měsíci, v opačném případě nebudou žáku v novém měsíci obědy vydány.

 

Koncem měsíce června a začátkem července děláme vyúčtování stravného a vzniklé přeplatky vracíme na účet, ze kterého přicházely.

 

Obědy pro žáky jsou vždy od 1.dne v měsíce září  (pokud žák nebude docházet – prosíme telefonicky nebo emailem odhlásit.)

 

První platba: stravné na září se počítá: 23 obědů na měsíc, násobeno částkou (30,-, 32,- 34,- Kč) dle věku dítěte, platba má proběhnout poslední týden měsíce srpna – aby první den školního roku bylo stravné na účtu žáka.

Platí se na účet u KB. (bod A.))

 

Platby na další měsíce:

Stravné musí být zaplaceno vždy do posledního dne v měsíci, v opačném případě nebudou žáku v novém měsíci obědy vydány.

 

Koncem měsíce června a začátkem července děláme vyúčtování stravného a vzniklé přeplatky vracíme na účet, ze kterého přicházely.

 

Obědy pro žáky jsou vždy od 1.dne v měsíce září (pokud žák nebude docházet – prosíme telefonicky nebo emailem odhlásit.)

 

 

A) zájemci o platbu z bankovních účtů: zadají si trvalý příkaz na stálou částku.

 1. (23dnů v měsíci x sazba jednoho oběda).

  Č. účtu: 6589500207/0100,

   VS = bude přiděleno po zapsání strávníka do programu

   splatnost vždy k 20. každého měsíce na příští měsíc.

   Částka je dle věku dítěte.

   Pokud na období prázdnin bude trvalý příkaz přerušen, je třeba jej obnovit s první

   splátkou v měsíci srpnu – na září dalšího šk.roku – složenky již nebudou předávány.

   

B) platby složenkou nebo jednorázovým příkazem: č.účtu: 6589500207/0100,

 VS: bude přiděleno po zapsání strávníka do programu, platba vždy na měsíc dopředu – v srpnu na měsíc září.

 Částka dle počtu dní v měsíci, kdy se bude student stravovat.

 Složenky na platbu již nebudou předávány.

 

Čip bude možno zakoupit během září u hospodářky šk.jídelny za 130,-Kč (prosíme nosit hotovost přesně), do té doby si budou žáci vyzvedávat „žolíky“ pro vyzvednutí oběda /lze i při zapomenutí čipu/.

Čip používá žák po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba koupit nový.

Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením čipu ke čtečce. Čip slouží i pro odhlašování a výběr jídel na objednávkovém počítači.

 

V naší školní jídelně podáváme dětem 3 druhy jídel, z toho dvě teplé a jedno zeleninové. Jedná se o několik druhů syrové zeleniny obměňované podle sortimentu na trhu, doplněné pomazánkou a chlebem. K tomu patří ostatní součást oběda, tj. polévka, nápoj, popř. moučník nebo ovoce.

Výběr jídel se provádí na objednávkovém počítači, který je umístěn u vchodu do jídelny a to týden kupředu. Dále je zde možné odhlašovat obědya to minimálně den kupředu.

Dále je možné odhlašovat obědy (minimálně 2 dni kupředu) a provádět výběr jídel (minimálně týden kupředu) na internetu.

Adresa: objednavky.jidelna.cz.

Před adresu nedávejte www. Je třeba znát uživatelské jméno (které je stejné jako VS) a heslo (jídelna) , které vám na požádání vytiskne hospodářka ŠJ. (je předáváno při odkupu čipu)

Odhlášení oběda na stávající den – do 08.00hod.telefonicky nebo emailem.

 

Výše stravného: Při stanovení ceny oběda rozhoduje věk strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

 

Věkové skupiny jsou stanoveny takto: ZÁLOHA:

 

 1. stupeň 7-10 let cena oběda 30,- Kč 690,- Kč
 2. stupeň 11-14 let „ „ 32,- Kč 736,- Kč
 3. stupeň 15 a více let „ „ 34,- Kč 782,- Kč

Věkem studenta se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku

(období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

 

Je nutné si uvědomit, že výdejní terminál nevydá oběd tomu, kdo nemá každého 1. v měsíci připsanou platbu v počítači, což se stane za dva až tři dny po dni, kdy byla platba provedena. Proto je třeba stravné zaplatit s patřičným předstihem. Tím se strávník vyvaruje problémům s výdejem stravy.

 

Osobní údaje (datum narození, RČ, č.účtu) jsou pouze pro potřeby školní jídelny.

Připomínky, náměty a dotazy k provozu u vedoucí ŠJ pí. Čtvrtečkové osobně, nebo telefonicky na č. 272 91 75 56, 778 488 163. Dotazy ohledně platby stravného pí. Musilová.

 

 

Vedoucí šk. jídelny Petra Čtvrtečková
Hospodářka Miloslava Musilová
Vedoucí kuchařka Hana Moravcová
 
 Emailová adresa: jíTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Tf: 272 91 75 56 , 778 488 163

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři