Pokyny pro stravování ve školní jídelně Konstantinova 1500

 V důsledku počítačového zpracování plateb je nutné, aby všichni strávníci hradili stravné bezhotovostním převodem.

Bezhotovostní platby : (trvalý příkaz, jednorázový příkaz, vklad na účet)

Č. účtu: 6589500207/0100,

VS = je přiděleno zapsáním strávníka do programu

splatnost : vždy k 20. každého měsíce na příští měsíc.

Částka je dle věku strávníka.

Věkové skupiny jsou stanoveny takto:

  1. stupeň 7-10 let cena oběda 30,-Kč na den 690,- Kč na měsíc
  2. stupeň 11-14 let cena oběda 32,- Kč na den 736,- Kč na měsíc
  3. stupeň 15 a více let cena oběda34,- Kč na den    782,- Kč na měsíc

Věkem strávníka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

 

První platba: úhrada na září má proběhnout nejpozději poslední týden měsíce srpna – aby první den školního roku bylo stravné na účtu strávníka.

Platby se zasílají na účet u KB.

 

Úhrada na další měsíce:

Stravné musí být hrazeno nejpozději do 20.dne v měsíci, v opačném případě nebudou strávníku v novém měsíci obědy vydány do doby připsání úhrady na účet strávníka.

 

Koncem měsíce června a začátkem července proběhne vyúčtování stravného a vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet strávníka.

 

Obědy pro strávníky jsou vždy od 1.dne v měsíci září

(pokud strávník nebude docházet – prosíme telefonicky nebo emailem odhlásit.)

Odhlášení oběda na stávající den – do 08.00hod.telefonicky nebo emailem.

Pí Musilová : 778 488 163

                     Mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Čip bude možno zakoupit během září u hospodářky šk. jídelny za 130,-Kč (prosíme nosit hotovost přesně), do té doby si budou strávníci vyzvedávat „žolíky“ pro vyzvednutí oběda

 /lze i při zapomenutí čipu/.

Čip používá strávník  po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba koupit nový.

Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením čipu ke čtečce. Čip slouží i pro odhlašování a výběr jídel na objednávkovém počítači.

 

V naší školní jídelně mají strávníci na výběr 3 druhy hlavních jídel.

Součástí obědy je polévka, teplé a studené nápoje, doplňky v podobě moučníků, ovoce a mléčných výrobků.

Výběr jídel se provádí na objednávkovém počítači, který je umístěn u vchodu do „zelené“ jídelny a to týden kupředu. Dále je zde možné odhlašovat obědy a to minimálně 1 den kupředu.

Dále je možné odhlašovat obědy (minimálně 2 dni kupředu) a provádět výběr jídel (minimálně týden kupředu) na internetu.

Adresa: objednavky.jidelna.cz.

Před adresu nezadávejte www.

 Je třeba znát uživatelské jméno (které je stejné jako VS) a heslo (jidelna) , které strávník obdrží spolu s přihláškou ke stravování při nástupu (na informativní třídní schůzce).

V případě ztráty – na požádání vytiskne hospodářka – pí Musilová

 

Je nutné si uvědomit, že výdejní terminál nevydá oběd tomu, kdo nemá každého 1. v měsíci připsanou úhradu na svém účtu, což se stane za dva až tři dny po dni, kdy byla úhrada provedena. Proto je třeba stravné zaplatit s patřičným předstihem. Tím se strávník vyvaruje problémům s výdejem stravy.

 

Při nemoci :1 den nemoci je možné vyzvednout oběd ve šk.jídelně v době 11.30- 11.45 hod. v „modré“ jídelně do donesených jídlonosičů. K tomuto účelu je zakázáno používat skleněné či jiné nádoby.

 

Osobní údaje (datum narození, RČ, č. účtu) jsou pouze pro potřeby školní jídelny.

 

Připomínky, náměty a dotazy k provozu u vedoucí ŠJ pí. Čtvrtečkou osobně, nebo telefonicky.

Dotazy ohledně platby stravného pí. Musilová.

 

Vedoucí šk. jídelny Petra Čtvrtečková 778 771 388

Hospodářka Miloslava Musilová          778 488 163

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

záznamník : 272 91 75 56

Vedoucí kuchařka Hana Moravcová